Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 15 (1) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Zeszyt 15 (1) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Zeszyt 15 (1) 2016 - Okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 5-15 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.1
Semih Ötles, Canan Kartal
Solid-Phase Extraction (SPE): Principles and Applications in Food Samples
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 17-28 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.2
Michał Świeca
Elicitation and treatment with precursors of phenolics synthesis improve low-molecular antioxidants and antioxidant capacity of buckwheat sprouts
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 29-36 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.3
Waldemar Gustaw, Justyna Kozioł, Wojciech Radzki, Katarzyna Skrzypczak, Monika Michalak-Majewska, Bartosz Sołowiej, Aneta Sławińska, Ewa Jabłońska-Ryś
The eff ect of addition of selected milk protein preparations on the growth of Lactobacillus acidophilus and physicochemical properties of fermented milk
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 37-45 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.4
Małgorzata Pawlos, Agata Znamirowska, Katarzyna Szajnar, Dorota Kalicka
The infl uence of the dose of calcium bisglycinate on physicochemical properties, sensory analysis and texture profi le of kefi rs during 21 days of cold storage
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 47-56 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.5
Natalia V. Iakovchenko, Tamara P. Arseneva
Tapioca maltodextrin in the production of soft unripened cheese
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 57-63 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.6
Barbara Pliszka, Grażyna Huszcza-Ciołkowska, Elwira Wierzbicka
Effects of solvents and extraction methods on the content and antiradical activity of polyphenols from fruits Actinidia arguta, Crataegus monogyna, Gaultheria procumbens and Schisandra chinensis
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 65-78 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.7
Pui Yee Toh, Fei Shan Leong, Sui Kiat Chang, Hock Eng Khoo, Hip Seng Yim
Optimization of extraction parameters on the antioxidant properties of banana waste
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 79-87 , topic: Food technology DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.8
Małgorzata Wroniak, Anna Florowska, Agnieszka Rękas
Eff ect of oil fl ushing with nitrogen on the quality and oxidative stability of coldpressed rapeseed and sunfl ower oils
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 89-97 , topic: Human nutrition DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.9
Barbara Mickowska, Dorota Litwinek, Halina Gambuś
Oat raw materials and bakery products – amino acid composition and celiac immunoreactivity
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 99-105 , topic: Human nutrition DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.10
Alexey A. Tinkov, Elizaveta V. Popova, Evgenia R. Gatiatulina, Anastasia A. Skalnaya, Elena N. Yakovenko, Irina B. Alchinova, Mikhail Y. Karganov, Anatoly V. Skalny, Alexandr A. Nikonorov
Decreased adipose tissue zinc content is associated with metabolic parameters in high fat fed Wistar rats
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 107-113 , topic: Human nutrition DOI: 10.17306/J.AFS.2016.1.11
Edyta Mądry, Izabela Chudzicka-Strugała, Katarzyna Grabańska-Martyńska, Klaudia Malikowska, Philip Grebowiec, Aleksandra Lisowska, Paweł Bogdański, Jarosław Walkowiak
Twelve weeks CLA supplementation decreases the hip circumference in overweight and obese women. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).