Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Zeszyt 14 (1) 2015

Styczeń - Marzec 2015
Zeszyt 14 (1) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (1) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015 str. 5-13 , topic: Food technology
Małgorzata Kobus-Moryson, Anna Gramza-Michałowska
KIERUNKI WYKORZYSTANIA LIŚCI STEWII (STEVIA REBAUIDANA) JAKO DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 15-27 , topic: Food technology
Behnam Alaei, Reza Amiri Chayjan
Modelling of nectarine drying under near infrared – Vacuum conditions
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 29-36 , topic: Food technology
Łukasz Sęczyk, Michał Świeca, Urszula Gawlik-Dziki
ZMIANY POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO MAKARONU WZBOGACANEGO W LIŚCIE PIETRUSZKI (PETROSELINUM CRISPUM MILL.) W KONTEKŚCIE INTERAKCJI BIAŁKO-FENOL
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 37-44 , topic: Food technology
Fang Liu, Qian Xu, Ruitong Dai, Yuanying Ni
Eff ects of natural antioxidants on colour stability, lipid oxidation and metmyoglobin reducing activity in raw beef patties
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 45-53 , topic: Food technology
Dorota Najgebauer-Lejko, Małgorzata Tabaszewska, Tadeusz Grega
WPŁYW DODATKU WYBRANYCH WARZYW NA JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ, TEKSTURĘ ORAZ PROFIL SMAKOWO-ZAPACHOWY JOGURTÓW
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 55-63 , topic: Food technology
Urszula Złotek, Urszula Szymanowska, Barbara Baraniak, Monika Karaś
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH FASOLI ADZUKI (VIGNA ANGULARIS) PODDANEJ KIEŁKOWANIU W WARUNKACH STRESÓW ABIOTYCZNYCH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 63-69 , topic: Food technology
Abdalbasit Mariod,, Bertrand Matthäus, Karl Eichner, Ismail H. Hussein
Phenolic compounds of three unconventional Sudanese oils
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 71-75 , topic: Food technology
Ogbonnaya Nwokoro, Odiase Anthonia
Studies on the production of alkaline α-amylase from Bacillus subtilis CB-18
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 77-84 , topic: Food technology
Milena Alicja Stachelska
AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA SOLI LITU, SODU I POTASU KWASU ORTO-, METAI PARA-KUMAROWEGO WOBEC ESCHERICHIA COLI O157:H7
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 85-90 , topic: Human nutrition
Honnayakanahalli Marichenne Gowda Manukumar, Sharanaiah Umesha
Assessment of membrane stabilizing activity from honey. An in-vitro approach
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).