Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Zeszyt 13 (4) 2014

Październik - Grudzień 2014
Zeszyt 13 (4) 2014 - Okładka
Recenzenci - 2014
Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014 str. 341-350 , topic: Food technology
Anna Chwastek
METODY ZWIĘKSZAJĄCE SZYBKOŚĆ PRZENOSZENIA MASY PODCZAS ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 351-358 , topic: Food technology
He Chen, Jianhua Zhang, Guowei Shu
Screening of Probiotic Goat Milk Tablets using Plackett–Burman design
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 359-373 , topic: Food technology
A. E. Fayed, Azza M. Farahat, A. E. Metwally, M. S. Massoud and A. O. Emam
Health stimulating properties of the most popular soft cheese in Egypt Kariesh made using skimmed milk UF-retentate and probiotics
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 375-383 , topic: Food technology
Chakkere Shivamadhu Madhu, Honnayakanahalli Marichenne Gowda Manukumar, Puttalingaiah Basavaraju
New-vista in fi nding antioxidant and anti-infl ammatory property of crude protein extract from Sauropus androgynus leaf
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 385-391 , topic: Food technology
Monika Karaś, Anna Jakubczyk, Urszula Szymanowska, Małgorzata Materska, Ewelina Zielińska
AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA HYDROLIZATÓW BIAŁKOWYCH OTRZYMANYCH Z SUROWEJ I PODDANEJ OBRÓBCE TERMICZNEJ ŻÓŁTEJ FASOLI SZPARAGOWEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.)
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 393-401 , topic: Food technology
Krystyna Szymandera-Buszka, Marzanna Hęś, Katarzyna Waszkowiak, Anna Jędrusek-Golińska
STRATY TIAMINY PODCZAS PRZECHOWYWANIA PASTERYZOWANYCH I STERYLIZOWANYCH MODELOWYCH UKŁADÓW MIELONEGO MIĘSA DROBIOWEGO Z DODATKIEM ŚWIEŻEGO I UTLENIONEGO TŁUSZCZU ORAZ PRZECIWUTLENIACZY
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 403-411 , topic: Food technology
Dessislava B. Vlahova-Vangelova, Sholpan Abjanova, Stefan G. Dragoev
Influence of the Marinating Type on the Morphological and Sensory Properties of Horse Meat
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 413-424 , topic: Human nutrition
V. Hazal Ozyurt, Semih Ötles
Properties of probiotics and encapsulated probiotics in food
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 425-432 , topic: Human nutrition
Ebrahim Alfaig, Maria Angelovičova, Martin Kral, Ondrej Bučko
Effect of probiotics and thyme essential oil on the esssential amino acid content of the broiler chickens meat
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).