Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Cel i zakres

Oryginalne recenzowane publikacje naukowe opublikowane w czasopiśmie ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria dotyczą wszystkich aspektów nauki o żywności, począwszy od właściwości surowców, poprzez ich przetwarzanie i aspekty ekonomiczne, aż do jakości gotowych produktów i ich akceptacji żywieniowej i użyteczności dla konsumenta.

Obszar ten obejmuje zarówno badania podstawowe jak i stosowane, z włączeniem wszystkich zagadnień dotyczących nauki o żywności i żywieniu i ich wzajemnych powiązań. Można je ująć w dwa główne zakresy zainteresowań:

 1. Technologia żywności
  • rola surowców w przetwarzaniu żywności,
  • technologiczne i inżynieryjne aspekty przetwarzania żywności oraz wpływ wszystkich parametrów procesu na jakość produktów spożywczych,
  • systemy i metody nadzoru procesów modyfikujących właściwości żywności i kontroli jej jakości,
  • wpływ procesów przetwarzania na skład chemiczny i właściwości biochemiczne oraz bezpieczeństwo i właściwości żywieniowe żywności,
  • biotechnologia i mikrobiologia żywności,
  • aspekty środowiskowe w produkcji żywności,
  • projektowanie i produkcja nowych produktów spożywczych,
  • aspekty ekonomiczne związane z produkcją żywności,
  • wszystkie inne aspekty dotyczące powiązań między przetwarzaniem żywności, jej jakością i żywieniem człowieka,
 2. Żywienie człowieka
  • żywieniowe i zdrowotne oddziaływania żywności i składników żywności
  • produkcja i nadzór nad żywnością funkcjonalną,
  • wpływ przetwarzania i przechowywania żywności na stabilność i biologiczną aktywność bioaktywnych składników żywności i ich metabolitów,
  • badania żywności metodami „in vivo” i „in vitro” z uwzględnieniem badań klinicznych,
  • badania preferencji konsumenckich wybranych produktów spożywczych,
  • aspekty dietetyczne w żywieniu człowieka
  • wszystkie inne aspekty dotyczące wpływu procesów przetwarzania żywności na bezpieczeństwo i żywieniowa przyswajalność produktów gotowych.