Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informację i nowościach na stronie ACTA Scientiarum Polonorum - Technologia Alimentaria, wypełnij poniższy formularz.