Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 12 (1) 2013

Styczeń - Marzec 2013
Zeszyt 12 (1) 2013 - Okładka
Zeszyt 12 (1) 2013 - List do autorów
Zeszyt 12 (1) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 9-20 , topic: Food technology
El-Sayed El-Tanboly, Mahmoud El-Hofi, Youssef Bahr Youssef, Wahed El-Desoki, Azza Ismail
Utilization of salt whey from Egyptian Ras (Cephalotyre) cheese in microbial milk clotting enzymes production
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 21-32 , topic: Food technology
Maznah Ismail, Abdalbasit Mariod, Sia Soh Pin
Effects of preparation methods on protein and amino acid contents of various eggs available in Malay- sian local markets
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 33-40 , topic: Food technology
Aleksandra Duda-Chodak
Wpływ wodnych ekstraktów Spiruliny (WES) na bakterie, drożdże i pleśnie
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 41-50 , topic: Food technology
Ewelina Węsierska, Krystyna Palka, Justyna Bogdańska, Katarzyna Chabior, Ewelina Barwińska
Jakość sensoryczna wybranych surowych wędlin dojrzewających
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 51-59 , topic: Food technology
Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz, Wiktor Berski
Możliwość zastosowania wyników analiz parametrów fizykochemicznych miodów do identyfikacji odmianowej
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 61-74 , topic: Human nutrition
Asia Begum, Subarda Sandhya, Syed Shaff ath Ali, Kombath Ravindran Vinod, Swapna Reddy, David Banji
An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae)
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 75-80 , topic: Human nutrition
Joanna Suliburska, Zbigniew Krejpcio, Julita Reguła, Agnieszka Grochowicz
Ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych z żywności bezglutenowej
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 81-90 , topic: Human nutrition
Mariola Friedrich, Magdalena Kuchlewska
Ocena, na modelu zwierzęcym, wpływu mieszaniny dodatków do żywności na gospodarkę wodną
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 91-98 , topic: Human nutrition
Elżbieta Sikora , Izabela Bodziarczyk
Wpływ dodatku liofilizatu jarmużu do diety na poziom nadtlenków lipidowych i dialdehydu malonowego (MDA) w surowicy krwi szczura w warunkach wyindukowanego stresu oksydacyjnego
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 101-111 , topic: Human nutrition
Marta Dziuba, Piotr Minkiewicz and Marianna Dąbek
Peptydy, produkty specyficznej proteolizy jako molekularne markery alergennych białek – badania in silico
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 113-123 , topic: Human nutrition
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Iwona Sas-Golak
Wartość odżywcza i zdrowotna warzyw pochodzących z upraw ekologicznych
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).