Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 13 (2) 2014

Kwiecień - Czerwiec 2014
Zeszyt 13 (2) 2014 - Okładka
Zeszyt 13 (2) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (2) 2014 str. 123-127 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.1
Alexander G. Shleikin, Yaroslav V. Medvedev
Role of peroxidation and heme catalysis in coloration of raw meat
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 129-134 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.2
Hamid Reza Gheisari, Khadijeh H. Abhari
Drying method effects on the antioxidant activity of quince (Cydonia oblonga Miller) tea
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 135-144 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.3
Katarzyna Waszkowiak, Krystyna Szymandera-Buszka, Marzanna Hęś
EFFECT OF ETHANOLIC FLAX EXTRACTS ON LIPID OXIDATION AND CHANGES IN NUTRITIVE VALUE OF FROZEN-STORED MEAT PRODUCTS
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 145-154 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.4
Paula Kuźma, Beata Drużyńska, Mieczysław Obiedziński
Optimization of extraction conditions of some polyphenolic compounds from parsley leaves (Petroselinum crispum)
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 155-168 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.5
Wei Liu, Chun-Li Zhou, Jing Zhao, Dong Chen, Quan-Hong Li
Optimized microwave-assisted extraction of 6-gingerol from Zingiber officinale Roscoeand evaluation of antioxidant activity in vitro
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 169-179 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.6
Lee Suan Chua, Nur Ardawati Adnan
Biochemical and nutritional components of selected honey samples
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 181-190 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.7
Jerzy Dziuba, Iwona Szerszunowicz, Dorota Nałęcz, Marta Dziuba
PROTEOMICZNE BADANIA FRAKCJI ALBUMINOWEJ I GLOBULINOWEJ ZIAREN GROCHU SIEWNEGO (PISUM SATIVUM L.)
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 191-202 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.8
Semih Ötles, Selin Ozgoz
Health effects of dietary fi ber
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 203-211 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.9
Katarzyna Przybyłowicz, Mariusz Przybyłowicz, Marek Grzybiak, Katarzyna Janiszewska
Effects of physical activity during pregnancy and gestational weight gain on newborn weight and length at birth in Warmińsko-Mazurskie province
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 213-223 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.2.10
Anna Winiarska-Mieczan
OSZACOWANIE RYZYKA NARAŻENIA NA KADM I OŁÓW KOBIET CIĘŻARNYCH I LAKTUJĄCYCH W WYNIKU SPOŻYWANIA PRODUKTÓW MLECZNYCH O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).