Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015
Zeszyt 14 (3) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 181-190 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.19
Joanna Stadnik, Paulina Kęska
MIĘSO I FERMENTOWANE PRODUKTY MIĘSNE JAKO ŹRÓDŁO BIOAKTYWNYCH PEPTYDÓW
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 191-198 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.20
Adam Kostecki, Agnieszka Bilska, Bożena Danyluk
CHARAKTERYSTYKA KIEŁBASY WIEPRZOWEJ WYPRODUKOWANEJ BEZ DODATKU MIESZANKI PEKLUJĄCEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 199-205 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.21
Dorota Weiss, Anna Kaczmarek, Jerzy Stangierski
ZASTOSOWANIE MODELI WZROSTU BAKTERII W SMAROWALNYM SERZE TOPIONYM
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 207-213 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.22
He Chen, Yajuan Song, Nina Liu, Hongchang Wan, Guowei Shu, Na Liao
Effect of complexation conditions on microcapsulation of Lactobacillus acidophilus in xanthan-chitosan polyelectrolyte complex gels
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 215-225 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.23
Renata G. Fonseca, Francisco M. Barros, Miriam A. Apel, Gilsane L. von Poser, Jo&#o L. Andriolli, Pedro C. Campos Filho, Dhierlate F. Sousa, Ivon P. Lobo, Aline O. Conceiç&#o
Physicochemical and antimicrobial properties of copaiba oil: implications on product quality control
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 227-232 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.24
He Chen, Jinfeng Niu, Tao Qin, Qi Ma, Lei Wang, Guowei Shu
Optimization of the medium for Lactobacillus acidophilus by Plackett-Burman and steepest ascent experiment
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 233-246 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.25
A. Ahmed Fouad, F. M. Ali Rehab
Effect of germination time on proximate analysis, bioactive compounds and antioxidant activity of lentil (Lens culinaris Medik.) sprouts
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 247-255 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.26
Corinna Markowicz, Marcin T. Schmidt
ZRÓŻNICOWANIE ZDOLNOŚCI BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS NALEŻĄCYCH DO GRUPY CASEI DO PRZYLEGANIA DO ENTEROCYTÓW I ŚLUZU PRZEWODU POKARMOWEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 257-267 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.37
Angelika Śmidowicz, Julita Reguła
MIĘDZYPŁCIOWE RÓŻNICE W SPOSOBIE ŻYWIENIA W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ATEROGENEZĄ W POLSCE
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 269-276 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.28
Andrey A. Skalny, Alexey A. Tinkov, Yulia S. Medvedeva, Irina B. Alchinova, Mikhail Y. Karganov, Anatoly V. Skalny, Alexandr A. Nikonorov
Effect of short-term zinc supplementation on zinc and selenium tissue distribution and serum antioxidant enzymes
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).