Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016
Zeszyt 15 (2) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści
Zeszyt 15 (2) 2016 - Okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 121-129 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.12
Ancuţa Elena Prisacaru
EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON POLYUNSATURATED FATTY ACID - REVIEW
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 131-144 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.13
Reza Amiri Chayjan, Behnam Alaei
New model for colour kinetics of plum under infrared vacuum condition and microwave drying
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 145-150 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.14
Elena Vasylyshyna
INFLUENCE OF FREEZING AND STORAGE OF CHERRY FRUIT ON NUTRITIONAL VALUE
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 151-159 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.15
Guowei Shu, Chunju Bao, He Chen, Changfeng Wang, Hui Yang
Fermentation optimization of goat milk with Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum by Box-Behnken design
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 161-170 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.16
Patrycja Komolka, Danuta Górecka, Krystyna Szymandera-Buszka, Anna Jędrusek-Golińska, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Waszkowiak
Sensory qualities of pastry products enriched with dietary fiber and polyphenolic substances
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 171-179 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.17
Mahfouz Al-Bachir
Evaluation the effect of gamma irradiation on microbial, chemical and sensorial properties of peanut (Arachis hypogaea l.) seeds
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 181-189 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.18
Le Pham Tan Quoc, Nguyen Van Muoi
MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. ROOTS
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 191-200 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.19
Karolina M. Wójciak, Elżbieta Solska
Evolution of free amino acids, biogenic amines and n-nitrosoamines throughout ageing in organic fermented beef
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 201-211 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.20
Iwona Węgielska, Joanna Suliburska
The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of metabolic diseases
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 213-220 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.21
Ewelina Swora-Cwynar, Magdalena Kujawska-Łuczak, Joanna Suliburska, Julita Reguła, Angelika Kargulewicz, Matylda Kręgielska-Narożna, Emilia Marcinkowska, Alina Kanikowska, Marzena Bielas, Marian Grzymisławski, Paweł Bogdański
The effects of a low-calorie diet or an isocaloric diet combined with metformin on sex hormones In obese women of child-bearing age
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 221-225 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.2.22
Renata Mozrzymas, Monika Duś-Żuchowska, Łukasz Kałużny, Ewa Wenska-Chyży, Jarosław Walkowiak
Phenylketonuria is not a risk factor for changes of inflammation status as assessed by interleukin 6 and interleukin 8 concentrations
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).