Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 15 (3) 2016

Lipiec - Wrzesień 2016
Zeszyt 15 (3) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (3) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 15 (3) 2016 str. 233-245 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.23
Vasfiye Hazal Ozyurt, Semih Ötles
Effect of Food Processing on the Physicochemical Properties of Dietary Fibre
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 247-256 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.24
Sylwia Onacik-Gür, Anna Żbikowska, Ewa Kapler, Hanna Kowalska
Effect of barley b-glucan addition as a fat replacer on the muffins quality
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 257-265 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.25
Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Sylwia Pawlak
The effect of thermal treatment on antioxidant capacity and pigment contents in separated betalain fractions
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 267-279 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.26
Bartosz Kulczyński, Joanna Kobus-Cisowska, Dominik Kmiecik, Anna Gramza-Michałowska, Dorota Golczak, Józef Korczak
Antiradical capacity and polyphenol composition of asparagus spears varieties cultivated under different sunlight conditions
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 281-288 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.27
Urszula Złotek, Monika Karaś, Urszula Gawlik-Dziki, Urszula Szymanowska, Barbara Baraniak, Anna Jakubczyk
Antioxidant activity of the aqueous and methanolic extracts of coffee beans (Coffea arabica L.)
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 289-297 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.28
Małgorzata Wroniak, Agnieszka Rękas, Katarzyna Ratusz
Influence of impurities in raw material on sensory and physicochemical properties of cold-pressed rapeseedoil produced from conventionally and ecologically grown seeds
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 299-309 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.29
Dorota Walkowiak-Tomczak, Janusz Czapski, Karolina Młynarczyk
Assessment of colour changes during storage of elderberry juice concentrate solutions using the optimization method
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 311-320 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.30
Agnieszka Latoch, Paweł Glibowski, Justyna Libera
The effect of replacing pork fat of inulin on the physicochemical and sensory quality of guinea fowl pate
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 321-332 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.31
Teresa Cegielska-Taras, Małgorzata Nogala-Kałucka, Laurencja Szala, Aleksander Siger
Study of variation of tocochromanol and phytosterol contents in black and yellow seeds of Brassica napus L. doubled haploid populations
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 333-338 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.32
Magdalena Zielińska-Dawidziak, Halina Staniek, Ewelina Król, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Tomasz Twardowski
Legume seeds and cereal grains capacity to iron accumulation while sprouting in order to obtain food fortificant
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 339-346 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.3.33
Marta Stelmach-Mardas, Marcin Mardas, Wojciech Warchoł, Paweł Bogdański
An analysis of the meal pattern at the nutrient level in Polish women
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).