Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005 str. 3-16
Ruhan Askin, Semih Ötles
CIECZE NADKRYTYCZNE
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 17-25
Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba
ZAAWANSOWANE METODY STATYSTYCZNE JAKO NOWE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W ANALIZIE DANYCH W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 27-38
Joanna Kraszewska, Wiesław Wzorek, Eliza Sztando
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PROBIOTYCZNE SZCZEPÓW LACTOBACILLUS PLANTARUM I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W PRODUKCJI BIOAKTYWNYCH NAPOJÓW SŁODOWYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 39-52
Joanna Kraszewska, Wiesław Wzorek, Eliza Sztando, Anna Raczyńska-Cabaj
AKTYWNOŚĆ ANTAGONISTYCZNA BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ Z GATUNKU LACTOBACILLUS PLANTARUM
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 53-62
Anna Czubaszek, Hanna Subda, Zofia Karolini-Skaradzińska
WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA I WYPIEKOWA KILKU ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 63-71
Ewa Gondek, Piotr P. Lewicki
IZOTERMY SORPCJI PARY WODNEJ SUSZONYCH I KANDYZOWANYCH OWOCÓW
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 73-81
Tomasz Tarko, Tadeusz Tuszyński
OCENA METOD OZNACZANIA ALKOHOLOWYCH KREMÓW
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 83-91
Bogdan Sieliwanowicz, Aurelia G. Hałasińska, Maria Trzcińska, Aleksander Jakubowski, Janusz Lipowski, Sylwia Skąpska
ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH, PARAMETRÓW BARWY I AKTYWNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ W CZASIE PRZECHOWYWANIA SOKÓW Z WYBRANYCH ODMIAN JABŁEK
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 93-102
Waldemar Kmiecik, Zofia Lisiewska, Piotr Gębczyński
POZIOM AZOTANÓW, AZOTYNÓW I SZCZAWIANÓW W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH UŻYTKOWYCH KOPRU W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI ROŚLINY
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 103-110
Andrzej Tyburcy, Anna Kosińska, Aneta Cegiełka
CHARAKTERYSTYKA PASZTETÓW STERYLIZOWANYCH WYTWARZANYCH Z RÓŻNYCH SUROWCÓW
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 111-121
Wioleta Dzieszuk, Ewa Dworecka, Tadeusz Szmańko
WPŁYW DODATKU SKROBI MODYFIKOWANEJ NA JAKOŚĆ KUTROWANYCH KIEŁBAS PARZONYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 123-132
Piotr Konieczny, Ewa Ekner, Waldemar Uchman, Bożena Kufel
EFEKTYWNE ZASTOSOWANIE SIARCZANU (VI) ŻELAZA (III) W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW RÓŻNEGO POCHODZENIA
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 133-146
Monika Altmann, Reinhard Süß, Gerhard von Lengerken
JAKOŚĆ TUSZ OWIEC DOROSŁYCH I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA DO PRODUKCJI KIEŁBAS TYPU SALAMI
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 147-156
Magdalena Rudzińska, Waldemar Uchman, Erwin Wąsowicz
STEROLE ROŚLINNE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).