Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005 str. 5 - 16
Jolanta Wawrzyniak, Antoni Ryniecki, Włodzimierz Zembrzuski
ZASTOSOWANIE WOLTAMPEROMETRII DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WITAMINY C W SOKACH JABŁKOWYCH
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 17 - 24
Zuzanna Czuchajowska, Bożena Paszczyńska, Anna Nowotna, Halina Gambuś
WYKORZYSTANIE METODY FRAKCJONOWANIA DO POZYSKANIA GLUTENU I CZYSTEJ SKROBI Z MĄKI PSZENŻYTNEJ
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 25 - 35
Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska
OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSENTA
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 37 - 45
Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski
PORÓWNANIE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W JABŁKACH ODMIANY `SZAMPION` WYPRODUKOWANYCH W SADACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 47 - 57
Stanisław Błażejak, Wanda Duszkiewicz-Reinhard, Małgorzata Gniewosz, Monika Chojnacka
WPŁYW PH NA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA MAGNEZU PRZEZ DROŻDŻE PASZOWE CANDIDA UTILIS ATCC 9950 PODCZAS HODOWLI WGŁĘBNEJ
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 59 - 69
Elżbieta Dłużewska, Patrycja Bednarek
WŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA STABILNOŚĆ β-KAROTENU W NAPOJACH BEZALKOHOLOWYCH
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 71 - 78
Elżbieta Dłużewska, Kinga Grodzka, Magdalena Mosiewska
WPŁYW WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW NA JAKOŚĆ PROZDROWOTNĄ LODÓW SOJOWYCH
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 79 - 88
Agata Znamirowska, Renata Stanisławczyk
WPŁYW PROCESU DOJRZEWANIA NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MIĘSA ŹREBIĄT
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 89 - 96
Renata Stanisławczyk, Agata Znamirowska
ZMAINY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MIĘSA KOŃSKIEGO PODCZAS ZAMRAŻALNICZEGO PRZECHOWYWANIA
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 97 - 109
Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Włodzimierz Dolata, Elżbieta Piotrowska
WPŁYW ZAMIANY TŁUSZCZU NA PREPARAT BŁONNIKA ZIEMNIACZANEGO NA MIKROSTRUKTURY FARSZÓW WĘDLIN
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 111 - 118
Piotr Konieczny, Waldemar Uchman, Krystyna Krysztofiak, Jarosław Przyborski
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PREPARATÓW BIAŁKOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ GĄSZCZU KRWINEK
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 119 - 128
Beata Drużyńska, Mirosława Klepacka
CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW POLIFENOLI OTRZYMANYCH Z OKRYWY NASIENNEJ FASOLI CZERWONEJ, BRĄZOWEJ I BIAŁEJ I ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 129 - 142
Dominik Szwajgier, Jacek Pielecki, Zdzisław Targoński
AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA POCHOWNYCH KWASU CYNAMONOWEGO I BENZOESOWEGO
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).