Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 5-23
Emilia Bernaś, Grażyna Jaworska, Waldemar Kmiecik
Przechowywanie i przetwarzanie grzybów jadalnych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 25-37
Sylwia Bonin, Wiesław Wzorek, Luiza Koper
Wpływ długotrwałej ciągłej fermentacji winiarskiej na drożdże immobilizowane na szkle piankowym
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 39-46
Anna Pasternakiewicz
Wzrost drożdży Saccharomyces cerevisiae przy zwiększonej zawartości kadmu w podłożu
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 47-54
Barbara Biesiada-Drzazga
Charakterystyka wybranych cech tkanki mięśniowej I tłuszczowej 10-tygodniowych gęsi białych kołudzkich ®W31
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 55-64
Tomasz Florowski, Andrzej Pisula, Mirosław Słowński, Barbara Orzechowska
Ocena przydatności przetwórczej mięsa różnych ras świń hodowanych w Polsce
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 65-72
Lech Adamczak, Mirosław Słowiński, Andrzej Pisula, Elżbieta Tomaszczyk, Monika Borysiak
Wpływ stopnia rozdrobnienia i zawartości tłuszczu w farszach na wartość pasteryzacyjną P i sterylizacyjną F modelowych konserw mięsnych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 73-82
Anna Cegiełka, Mirosław Słowiński, Katarzyna Piłkowska
Wpływ wybranych hydrokoloidów na teksturę oraz wyróżniki jakości sensorycznej szynki z mięsa kurcząt
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 85-92
Krzysztof Dasiewicz, Iwona Mierzwińska
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości drobnego mięsa wieprzowego
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 93-105
Tadeusz Szmańko, Maciej Oziembłowski, Ewa Dworecka, Dorota Dobrowolska
Jakość sensoryczna oraz wybrane właściwości fizykochemiczne wędlin wyprodukowanych w warunkach różnych zakładów mięsnych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 107-115
Halina Makała, Michał Olkiewicz, Piotr Moch
Charakterystyka jakości sensorycznej mortadeli z rynku polskiego i włoskiego
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 117-125
Agata Witczak, Anna Leszczyńska
Pozostałości kongenerów PCB w przetworach z “owoców morza”
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 127-133
Francis Olawale Abulude, Victoria Abimbola Ojediran
Modyfikacja I ocena jakości wzbogaconej potrawy “Amala”
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 135-146
Grażyna Bortnowska, Anetta Makiewicz
Przydatność technologiczna gumy guar i ksantanu do produkcji majonezu niskotłuszczowego z dodatkiem inuliny
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 147-156
Elżbieta Dłużewska, Anna Stabiecka, Magdalena Maszewska
Wpływ zawartości fazy olejowej na cechy reologiczne i stabilność emulsji napojowych
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 157-164
Paweł Górnaś, Aleksander Sieger, Krzysztof Dwiecki, Małgorzata Nogala-Kałucka, Krzysztof Palewski
Określenie zawartości tokofenoli podczas utleniania oleju słonecznikowego metodami fluroscencji
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 165-177
Barbara Sawicka, Ewa Kotiuk
Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego musztard w aspekcie obowiązujących norm
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).