Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 6 (1) 2007

Styczeń - Marzec 2007
Zeszyt 6 (1) 2007 - Okładka
Zeszyt 6 (1) 2007 - List do autorów
Zeszyt 6 (1) 2007 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 6 (1) 2007 str. 5-16
Magdalena Montowska, Edward Pospiech
IDENTYFIKACJA GATUNKOWA MIĘSA METODAMI ELEKTROFORETYCZNYMI
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 17-25
Małgorzata Karwowska, Zbigniew J. Dolatowski
WPŁYW NATURALNYCH PRZECIWUTLENIACZY PAPRYKI NA UTLENIANIE SKŁADNIKÓW WOŁOWINY PODCZAS PRZECHOWYWANIA
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 27-36
Beata Drużyńska, Agnieszka Stępniewska, Rafał Wołosiak
WPŁYW CZASU I RODZAJU ROZPUSZCZALNIKA NA EFEKTYWNOŚĆ EKSTRAKCJI POLIFENOLI Z ZIELONEJ HERBATY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE OTRZYMANYCH EKSTRAKTÓW
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 37-48
Józef Błażewicz, Marek Liszewski, Agnieszka Zembold
CECHY TECHNOLOGICZNE BRZECZEK OTRZYMANYCH ZE SŁODÓW Z ZIARNA JĘCZMIENIA NAGIEGO
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 49-56
Anna Chlebowska-Śmigiel, Małgorzata Gniewosz, Ewa Świńczak
PRÓBA ZASTOSOWANIA POWŁOKI PULLULANOWEJ I PULLULANOWO-BIAŁKOWEJ DO PRZEDŁUŻENIA OKRESU TRWAŁOŚCI PRZECHOWALNICZEJ JABŁEK
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 57-67
Małgorzata Gniewosz, Wanda Duszkiewicz-Reinhard, Stanisław Błażejak, Joanna Sobiecka, Magdalena Zarzecka
BADANIA BIOSORPCJI MAGNEZU PRZEZ ODPADOWE DROŻDŻE PIWOWARSKIE SACCHAROMYCES UVARUM
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 69-81
Joanna Kraszewska, Wiesław Wzorek
ZMIANY WYBRANYCH CECH LACTOBACILLUS PLANTARUM ATCC 4080 PODCZAS PRZECHOWYWANIA NAPOJU SŁODOWEGO
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 83-94
Małgorzata Ziarno, Ewa Sękul, Alvaro Aguado Lafraya
Wiązanie cholesterolu przez handlowe jogurtowe kultury starterowe
 
Zeszyt 6 (1) 2007 str. 95-105
Iwona Kowalczuk
MŁODZI NABYWCY ŻYWNOŚCI
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).