Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 6 (3) 2007

Lipiec - Wrzesień 2007
Zeszyt 6 (3) 2007 - Okładka
Zeszyt 6 (3) 2007 - List do autorów
Zeszyt 6 (3) 2007 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 6 (3) 2007 str. 5-15
Anna Iwaniak, Piotr Minkiewicz
Białka jako źródło fizjologicznie i funkcjonalnie aktywnych peptydów
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 17-28
Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk
Dogodne dla praktyki analitycznej modyfikacje spektrofotometrycznych metod oznaczania witamin antyoksydacyjnych
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 29-36
Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko
Właściwości antyoksydacyjne nasion i skórek wybranych owoców
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 37-49
Róża Biegańska-Marecik, Janusz Czapski
Zastosowanie wybranych związków jako inhibitorów enzymatycznego brązowienia i mięknięcia jabłek o małym stopniu przetworzenia
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 51-59
Tope Olukayode Popoola, Adelodun Kolapo, Oluwatoyin Afolabi
Właściwości fizykochemiczne jako miernik przechowalniczych zmian jakości sojowej przyprawy smakowej daddawa
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 61-74
Halina Gambuś, Marek Sikora, Rafał Ziobro
Wpływ składu hydrokoloidów na właściwości chleba bezglutenowego
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 75-86
Małgorzata Zielińska-Przyjemska, Anna Olejnik, Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja, Włodzimierz Grajek
Wpływ soku z aronii (Aronia melanocarpa Elliot) na metabolizm tlenowy i apop¬tozę neutrofilów osób zdrowych i otyłych
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 88-99
Zbigniew J. Dolatowski, Joanna Stadnik, Dariusz Stasiak
Zastosowanie ultradźwięków w technologii żywności
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).