Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 7 (1) 2008

Styczeń - Marzec 2008
Zeszyt 7 (1) 2008 - Okładka
Zeszyt 7 (1) 2008 - List do autorów
Zeszyt 7 (1) 2008 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008 str. 5-17 , topic: Food technology
Elżbieta Sikora, Ewa Cieślik, Kinga Topolska
Źródła naturalnych przeciwutleniaczy
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 19-27 , topic: Food technology
Jacek Nowak, Katarzyna Szambelan, Harri Miettinen, Włodzimierz Nowak, Zbigniew Czarnecki
Wpływ metody przechowywania ziarna kukurydzy na proces scukrzania skrobi i wydajność fermentacji etanolowej
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 29-39 , topic: Food technology
Agnieszka Makowska, Wiktor Obuchowski, Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Hanna Paschke
Wpływ odmiany i nawożenia azotowego pszenicy durum na wybrane cechy jakościowe, ważne z punktu widzenia produkcji makaronu
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 41-48 , topic: Food technology
Barbara Baraniak, Michał Świeca
Modyfikacja proteolityczna mąk wybranych roślin strączkowych
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 49-58 , topic: Human nutrition
Elżbieta Sikora, Teresa Leszczyńska, Mirosław Pysz
Zmiany w podaży energii I podstawowych składników odżywczych w racjach pokarmowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 59-65 , topic: Human nutrition
Magdalena Michalczyk, Agnieszka Zawiślak
Wpływ naparów herbat na wzrost wybranych bakterii istotnych dla układu pokarmowego
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).