Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 7 (2) 2008

Kwiecień - Czerwiec 2008
Zeszyt 7 (2) 2008 - Okładka
Zeszyt 7 (2) 2008 - List do autorów
Zeszyt 7 (2) 2008 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008 str. 5-20 , topic: Food technology
Kamila Goderska, Jacek Nowak, Zbigniew Czarnecki
Porównanie wzrostu bakterii z gatunku Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium Bifidum na podłożach z dodatkiem wybranych sacharydów, w tym prebiotyków
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 21-34 , topic: Food technology
Waldemar Kmiecik, Zofia Lisiewska, Jacek Słupski, Piotr Gębczyński
Zachowanie chlorofili w przygotowanych do konsumpcji mrożonych warzywach kapustnych w zależności od obróbki wstępnej przed mrożeniem
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 35-42 , topic: Food technology
Agnieszak Nawirska, Cecylia Uklańska
Wytłoki z owoców i warzyw jako potencjalne surowce do wzbogacania żywności we włókno pokarmowe
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 43-49 , topic: Food technology
Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová
Wpływ dodatku hydrokoloidów na jakość pieczywa
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 51-61 , topic: Food technology
Justyna Kaczmarek-Duszek, Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Waldemar Uchman
Wpływ wybranych dodatków na trwałość mięsa mielonego
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 63-73 , topic: Food technology
Dorota Cais-Sokolińska, Romana Danków, Jan Pikul
Charakterystyka cech fizyko-chemicznych kefiru owczego podczas jego przechowywania
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 75-82 , topic: Human nutrition
Dorota Martysiak-Żurowska
Zawartość nieparzystowęglowych kwasów tłuszczowych w mleku kobiet oraz w mleku początkowym i następnym do żywienia niemowląt
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).