Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 8 (3) 2009

Lipiec - Wrzesień 2009
Zeszyt 8 (3) 2009 - Okładka
Zeszyt 8 (3) 2009 - List do autorów
Zeszyt 8 (3) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 8 (3) 2009 str. 5-13 , topic: Food technology
Dorota Derewiaka, Mieczysław Obiedziński
Zawartość oksysteroli w wybranych mięsach oraz produktach mięsnych
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 15-22 , topic: Food technology
Agnieszka Bilska, Magdalena Rudzińska, Ryszard Kowalski, Krystyna Krysztofiak
Wpływ hydrolizatów sojowych na zmiany zawartości cholesterolu i produktów jego utleniania w kiełbasie modelowej typu parówkowa
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 23-35 , topic: Food technology
Maria Lobo Sapata, Armando Ferreira, Luis Andrada, Antonio E. Leit&#o, Manuel Candeias
Osmotyczne odwadnianie mandarynek: Wpływ wielokrotnego używania roztworu osmotycznego na jakość i trwałość produktu
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 37-46 , topic: Food technology
Anna Chlebowska-Śmigiel, Małgorzata Gniewosz
Wpływ powłoki pullulanowej na hamowanie wzrostu wybranych drobnoustrojów
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 47-58 , topic: Food technology
Gabriela Paun Roman, Elena Neagu, Gabriel Lucian Radu
Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów Salvia officinalis i Viscum album L. zagęszczonych z wykorzystaniem procesów ultrafiltracji
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 59-85 , topic: Human nutrition
Anna Iwaniak, Bartłomiej Dziuba
Motywy o potencjalnej fizjologicznej aktywności w białkach żywności - baza danych BIOPEP
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 87-96 , topic: Human nutrition
Joanna Suliburska, Zbigniew Krejpcio, Eleonora Lampart-Szczapa, Rafał W. Wójciak
Wpływ fermentacji i ekstruzji na stopień uwolnienia wybranych składników mineralnych z preparatów nasion łubinu
 
Zeszyt 8 (3) 2009 str. 97-113 , topic: Human nutrition
Julita Reguła
Rola żywienia w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej organizmu
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).