Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 8 (4) 2009

Październik - Grudzień 2009
Zeszyt 8 (4) 2009 - Okładka
Zeszyt 8 (4) 2009 - List do autorów
Zeszyt 8 (4) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 8 (4) 2009 str. 5-16 , topic: Food technology
Daria Szymanowska, Włodzimierz Grajek
Jednoczesna hydroliza i fermentacja etanolowa natywnej skrobi kukurydzianej metodą okresowo-dolewową
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 17-24 , topic: Food technology
Małgorzata Gumienna, Małgorzata Lasik, Zbigniew Czarnecki, Katarzyna Szambelan
Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych surowców energetycznych do produkcji etanolu
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 25-31 , topic: Food technology
Katarzyna Leja, Magdalena Broda
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne procesu fermentacji etanolowej
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 33-38 , topic: Food technology
Magdalena Broda, Włodzimierz Grajek
Dezynfekcja za pomocą amoniaku ziarna zbóż przeznaczonego do fermentacji
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 39-49 , topic: Food technology
Katarzyna Leja, Radosław Dembczyński, Wojciech Białas, Tomasz Jankowski
Produkcja preparatów Lactobacillus rhamnosus GG metodami suszenia rozpyłowego i liofilizacji w wodnych emulsyjnych układach typu ATPS
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 51-62 , topic: Food technology
Joanna Le Thanh-Blicharz, Wojciech Białas, Grażyna Lewandowicz
Optymalizacja procesu wytwarzania dietetycznych produktów skrobiowych metodą płaszczyzny odpowiedzi
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 63-69 , topic: Human nutrition
Özlem Ça&#&#nd&#, Semih Ötleş
Właściwości zdrowotne czekolady wzbogacanej owocami suszonymi
 
Zeszyt 8 (4) 2009 str. 71-76 , topic: Human nutrition
Edyta Mądry, Aleksandra Lisowska, Małgorzata Chabasińska, Juliusz Przysławski, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jarosław Walkowiak
Wpływ diety laktoowowegetariańskiej na stężenie witaminy B12 w surowicy krwi – pięcioletnie badanie prospektywne
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).