• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 05-15
Elżbieta Bogusławska-Wąs, Waldemar Dąbrowski, Katarzyna Czeszejko
WPŁYW STĘŻENIA CHLORKU SODU NA AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNĄ GRZYBÓW Z RODZAJU CANDIDA
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 17-26
Wanda Duszkiewicz-Reinhard, Małgorzata Gniewosz, Stanisław Błażejak, Adam Bańkowski
BADANIA ZDOLNOŚCI WIĄZANIA MAGNEZU PRZEZ DROŻDŻE PIEKARSKIE SACCHAROMYCES CEREVISIAE W HODOWLI STACJONARNEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 27-35
Piotr Gębczyński
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW AZOTOWYCH W ŚWIEŻEJ I MROŻONEJ KAPUŚCIE BRUKSELSKIEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 37-45
Jan Oszmiański
STABILIZACJA I ZASTOSOWANIE BARWNIKA ANTOCYJANOWEGO ARONII DO BARWIENIA NAPOI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 47-53
Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Sęk, Waldemar Uchman
WPŁYW DODATKU PREPARATU VITACEL NA JAKOŚĆ WĘDLINY TYPU MIELONKA
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 55-65
Zbigniew J. Dolatowski, Dariusz M. Stasiak
CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA MIĘSA I SZYNKI PARZONEJ PO OBRÓBCE ULTRADŹWIĘKOWEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 67-73
Władysław Korzeniowski, Tomasz Żmijewski, Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska
OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BOBRÓW Z HODOWLI FERMOWEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 75-83
Władysław Korzeniowski, Aleksandra Kwiatkowska, Barbara Jankowska, Tomasz Żmijewski
WPŁYW MASY I PŁCI BOBRÓW NA ILOŚĆ I JAKOŚĆ UZYSKANEGO Z NICH MIĘSA
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 85-90
Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 91-102
Zbigniew J., Dariusz M., Sylwia Pisarek
WPŁYW OBRÓBKI HYDROTERMICZNEJ ZIARNA OWSA NA JEGO WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 103-111
Paweł Janus
METODA POMIARU ENERGII UŻYTECZNEJ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI OPARTA NA STRATACH POSZCZEGÓLNYCH SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I MASZYNY ROBOCZEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 113-120
Ewa Flaczyk, Józef Korczak
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ZACHOWANIA KONSUMENTA NA RYNKU TŁUSZCZÓW JADALNYCH
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).