• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 1 (2) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (2) 2002 str. 05-12
Włodzimierz Dolata, Elżbieta Piotrowska, Halina Makała, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Olkiewicz
WPŁYW CZĘŚCIOWEGO ZASTĄPIENIA TŁUSZCZU BŁONNIKIEM ZIEMNIACZANYM NA KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI FARSZÓW I DROBNO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW MIĘSNYCH
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 13-20
Władysław Korzeniowski, Tomasz Żmijewski, Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska, Hubert Niewęgłowski, Kamil Szaciło
UDZIAŁ TUSZY I PRODUKTÓW UBOCZNYCH UZYSKIWANYCH Z BOBRÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH MASY I PŁCI
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 21-30
Lucyna Słomińska, Magdalena Garbacik
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI HYDROLITYCZNYCH DWÓCH TERMOSTABILNYCH PREPARATÓW ENZYMATYCZNYCH
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 31-35
Maciej Kujawski, Rafał Ziobro, Halina Gambuś
DEGRADACJA SKROBI SUROWEJ PRZEZ PULLULANAZĘ
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 37-46
Anna Korus
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŚWIEŻYCH I KONSERWOWANYCH NASIONACH DWÓCH ODMIAN LĘDŹWIANU SIEWNEGO (LATHYRUS SATIVUS L.) O NIEPEŁNEJ DOJRZAŁOŚCI FIZJOLOGICZNEJ
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 47-53
Małgorzata Kania, Piotr Żbikowski, Marek Gogolewski
TRANSIZOMERYZACJA PODCZAS RAFINACJI OLEJU SOJOWEGO
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 55-69
Stanisław Błażejak, Wanda Duszkiewicz-Reinhard, Małgorzata Gniewosz, Ewa Rostkowska-Demner, Ewa Domurad
BADANIE ZDOLNOŚCI WIĄZANIA MAGNEZU PRZEZ DROŻDŻE PIWOWARSKIE SACCHAROMYCES CEREVISIAE W WARUNKACH HODOWLI STACJONARNEJ
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 71-82
Małgorzata Gumienna, Maria Czarnecka, Zbigniew Czarnecki
KONDENSAT PODEZODORYZACYJNY JAKO SUBSTRAT TŁUSZCZOWY W BIOSYNTEZIE ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH Z WYKORZYSTANIEM DROŻDŻY CANDIDA BOMBICOLA
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 83-91
Bożena Kiczorowska, Antoni Lipiec
JAKOŚĆ BIAŁKA W EKSTRUDATACH ŁUBINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW EKSTRUZJI
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 93-99
Bożena Kiczorowska, Antoni Lipiec
JAKOŚĆ TŁUSZCZU W EKSTRUDATACH ŁUBINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW EKSTRUZJI
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 101-107
Barbara Szczepaniak, Danuta Górecka, Anna Jędrusek-Golińska
UPODOBANIA ŻYWIENIOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 109-113
Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ W ZAKRESIE BLISKIEJ PODCZERWIENI DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W MAŚLE
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 115-122
Paweł Janus
METODA SZYBKIEGO POMIARU WILGOTNOŚCI W ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 123-132
Marzena Jeżewska-Zychowicz, Barbara Płuciennik
OCENA PRASOWYCH REKLAM ŻYWNOŚCI
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).