• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 10 (1) 2011

Styczeń - Marzec 2011
Zeszyt 10 (1) 2011 - Okładka
Zeszyt 10 (1) 2011 - List do autorów
Zeszyt 10 (1) 2011 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 7-17 , topic: Food technology
Mariusz Dziadas, Henryk Jeleń
Wpływ dodatku glikozydaz na zawartość wybranych monoterpenów w moszczach i białych winach z dwóch odmian winorośli rosnącej w Polsce
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 19-33 , topic: Food technology
Dominik Szwajgier, Monika Bańcarzewska
Zmiany zawartości kwasów fenolowych podczas gotowania brzeczki piwnej i klarowania w Whirlpoolu
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 35-49 , topic: Food technology
Lidia Stasiak-Różańska, Stanisław Błażejak, Aleksandra Miklaszewska
Zastosowanie immobilizowanego preparatu komórkowego pozyskanego z biomasy bakterii Gluconacetobacter xylinus w biotransformacji glicerolu do dihydroksyacetonu
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 51-60 , topic: Food technology
Agnieszka Nawirska-Olszańska, Anita Biesiada, Anna Sokół-Łętowska, Alicja Z. Kucharska
Zawartość związków bioaktywnych i właściwości przeciwutleniające przecierów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem, truskawkami i jabłkami
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 63-72 , topic: Food technology
Anna Gramza-Michałowska, Magdalena Człapka-Matyasik
Potencjał przeciwrodnikowy przekąsek z owoców i warzyw
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 77-81 , topic: Food technology
Dorota Gumul, Rafał Ziobro, Mieczysław Noga, Renata Sabat
Charakterystyka pięciu odmian ziemniaków pod względem składników odżywczych i prozdrowotnych
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 87-95 , topic: Food technology
Gurunathan Kandeepan, Anne Seet Ram Anjaneyulu, Napa Kondaiah, Sanjod Kumar Mendiratta
Porównanie jakości wyrobów typu curry otrzymanych z mięsa bawolego przechowywanego w różnych temperaturach
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 101-107 , topic: Human nutrition
Joanna Sadowska
Ocena wpływu składu diety i zastosowanej suplementacji witaminami z grupy B na wybrane wskaźniki gospodarki wapniem u samic szczura
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 113-121 , topic: Human nutrition
Zuzanna Goluch-Koniuszy, Aldona Wierzbicka
Ocena stężenia lipoprotein i apolipoprotein we krwi samców szczura pod wpływem zmiany składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).