Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 10 (4) 2011

Październik - Grudzień 2011
Zeszyt 10 (4) 2011 - Okładka
Zeszyt 10 (4) 2011 - List do autorów
Recenzenci - 2011
Zeszyt 10 (4) 2011 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 10 (4) 2011 str. 423-431 , topic: Food technology
Andrea Lauková, Peter Turek
Wpływ (skuteczność) enterocyny 4231 w słowackiej fermentowanej salami Púchov zaszczepionej Listeria innocua Li1
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 433-441 , topic: Food technology
Ewa Cieślik, Agnieszka Gębusia, Adam Florkiewicz, Barbara Mickowska
Zawartość białka i aminokwasów w bulwach topinamburu (Helianthus tuberosus L.) odmiany czerwonej Rote Zonenkugel
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 443-454 , topic: Food technology
Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Tadeusz Tuszyński
Właściwości przeciwutleniające jabłek – wpływ stadium dojrzałości oraz części owocu
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 455-466 , topic: Food technology
Waldemar Gustaw, Monika Kordowska-Wiater, Justyna Kozioł
Wpływ wybranych prebiotyków na wzrost bakterii fermentacji mlekowej podczas produkcji biojogurtu
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 467-474 , topic: Food technology
Małgorzata Gumienna, Małgorzata Lasik, Katarzyna Szambelan, Zbigniew Czarnecki
Redukcja zużycia wody podczas produkcji bioetanolu z pszenżyta poprzez recyrkulację płynnej części wywaru
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 475-485 , topic: Food technology
Jacek Słupski
Wpływ obróbki wstępnej przed mrożeniem i sposobu utrwalania na zawartość makro- i mikroelementów w nasionach fasoli typu flageolet (Phaseolus vulgaris L.)
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 487-495 , topic: Human nutrition
Anna Winiarska-Mieczan, Małgorzata Kwiecień
Zawartość składników mineralnych w pieczywie oraz częstotliwości jego spożycia
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 497-506 , topic: Human nutrition
Joanna Sadowska, Magdalena Kuchlewska
Wpływ składu diety i mieszaniny wybranych dodatków do żywności na układ czerwonokrwinkowy i gospodarkę żelazem we krwi obwodowej u samców szczura
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 507-512 , topic: Human nutrition
Joanna Suliburska, Paweł Bogdański, Barbara Chiniewicz
Wpływ wybranych leków hipotensyjnych na biodostępność składników mineralnych z kaszy gryczanej w procesie trawienia in vitro
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).