Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 11 (1) 2012

Styczeń - Marzec 2012
Zeszyt 11 (1) 2012 - Okładka
Zeszyt 11 (1) 2012 - List do autorów
Zeszyt 11 (1) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 7-18 , topic: Food technology
Semih Otles, Buket Yalcin
Możliwości zastosowania nanobiosensorów w analizie żywności
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 19-25 , topic: Food technology
Agnieszka Drożdżyńska, Krzysztof Dziedzic, Alicja Kośmider, Katarzyna Leja, Katarzyna Czaczyk, Danuta Górecka
Wykorzystanie techniki szybkiej chromatografii cieczowej do analizy antyoksydantów
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 27-39 , topic: Food technology
Agnieszka Bilska, Bożena Danyluk, Ryszard Kowalski
Wpływ dodatku chlorku sodu i trójfosforanu sodu na produkty utleniania tłuszczu w mięsie wołowym przechowywanym w warunkach chłodniczych
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 37-43 , topic: Food technology
Mariyam Ali
Wpływ opakowania próżniowego i przechowywania chłodniczego na trwałość tuszek solonego cefala złotogłowego (Liza aurata)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 45-51 , topic: Food technology
Elżbieta Sikora, Ewa Cieślik, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Teresa Leszczyńska
Wpływ procesów hydrotermicznych na zawartość kwasów fenolowych i flawonoli w wybranych warzywach kapustowatych
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 53-59 , topic: Food technology
Mariusz Lesiecki, Wojciech Białas, Grażyna Lewandowicz
Hydroliza enzymatyczna wycierki ziemniaczanej
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 61-65 , topic: Food technology
ELmouloud Bouchouka, Abdelouaheb Djilani, Abdesselem Bekkouche
Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwutleniająca trzech endemicznych roślin z rejonu sahary algierskiej
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 67-82 , topic: Human nutrition
Kombath Ravindran Vinod, Minumula Suneel Kumar, Sockalingam Anbazhagan, Subadhra Sandhya, Parre Saikumar, Reddy Tera Rohit, David Banji
Transferosomy - nowy system transportu leków
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 83-89 , topic: Human nutrition
Dorota Martysiak-Żurowska, Weronika Wenta
Porównanie metody abts oraz dpph służących do określenia całkowitej zdolności przeciwutleniającej mleka ludzkiego
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).