• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 12 (3) 2013

Lipiec - Wrzesień 2013
Zeszyt 12 (3) 2013 - Okładka
Zeszyt 12 (3) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 241-252 , topic: Food technology
M. Abbas Ali, Zahrau Bamalli Nouruddeen, Ida Idayu Muhamad, Razam Abd Latip, Noor Hidayu Othman
Effect of microwave heating on the quality characteristics of canola oil in presence of palm olein
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 253-262 , topic: Food technology
Tomasz Pawlak, Antoni Ryniecki, Idzi Siatkowski
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PROCESU MIKROFALOWO-PODCIŚNIENIOWEGO KSZTAŁTOWANIA ‘PUFFINGU’ Z RZODKWI CZARNEJ METODĄ POWIERZCHNI REAKCJI
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 263-272 , topic: Food technology
Jacek Słupski, Zofia Lisiewska
ZACHOWANIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH I WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W NIEDOJRZAŁYCH NASIONACH FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.) W ZALEŻNOŚCI OD METODY UTRWALANIA
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 273-282 , topic: Food technology
Youssef Ait El Kadi, Ali Moudden, Bouazza Faiz, Gerard Maze, Dominique Decultot
Ultrasonic monitoring of fish thawing process optimal time of thawing and effect of freezing/thawing
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 283-294 , topic: Food technology
Madiha Manzoor, Farooq Anwar, Bushra Sultana, Muhammad Mushtaq
Variation in antioxidant and antimicrobial activities in Lantana camara L. flowers in relation to extraction methods
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 295-302 , topic: Food technology
Michal Magala, Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová
Preparation of lactic acid bacteria fermented wheat-yoghurt mixtures
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 303-310 , topic: Food technology
Ewa Salamończyk
JAKOŚĆ I WARTOŚĆ ENERGETYCZNA MLEKA KRÓW W RÓŻNYCH OKRESACH LAKTACJI
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 311-318 , topic: Human nutrition
Hoda Nadimi, Abbas Yousefi nejad, Abolghasem Djazayery, Mostafa Hosseini, Saeed Hosseini
Association of vegan diet with RMR, body composition and oxidative stress
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 319-330 , topic: Human nutrition
Zuzanna Goluch-Koniuszy, Magda Rygielska, Ilona Nowacka
STAN ODŻYWIENIA I SPOSÓB ŻYWIENIA MĘŻCZYZN Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA LUB RAKIEM STERCZA – BADANIA WSTĘPNE
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 331-343 , topic: Human nutrition
Mirosław Mleczek, Marek Siwulski, Zygmunt Kaczmarek, Iwona Rissmann, Krzysztof Sobieralski, Piotr Goliński
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W OWOCNIKACH PODGRZYBKA BRUNATNEGO – RYZYKO DLA ZDROWIA LUDZI?
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).