• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 13 (4) 2014

Październik - Grudzień 2014
Zeszyt 13 (4) 2014 - Okładka
Recenzenci - 2014
Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014 str. 341-350 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.1
Anna Chwastek
METODY ZWIĘKSZAJĄCE SZYBKOŚĆ PRZENOSZENIA MASY PODCZAS ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 351-358 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.2
He Chen, Jianhua Zhang, Guowei Shu
Screening of Probiotic Goat Milk Tablets using Plackett–Burman design
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 359-373 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.3
A. E. Fayed, Azza M. Farahat, A. E. Metwally, M. S. Massoud and A. O. Emam
Health stimulating properties of the most popular soft cheese in Egypt Kariesh made using skimmed milk UF-retentate and probiotics
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 375-383 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.4
Chakkere Shivamadhu Madhu, Honnayakanahalli Marichenne Gowda Manukumar, Puttalingaiah Basavaraju
New-vista in fi nding antioxidant and anti-infl ammatory property of crude protein extract from Sauropus androgynus leaf
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 385-391 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.5
Monika Karaś, Anna Jakubczyk, Urszula Szymanowska, Małgorzata Materska, Ewelina Zielińska
AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA HYDROLIZATÓW BIAŁKOWYCH OTRZYMANYCH Z SUROWEJ I PODDANEJ OBRÓBCE TERMICZNEJ ŻÓŁTEJ FASOLI SZPARAGOWEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.)
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 393-401 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.6
Krystyna Szymandera-Buszka, Marzanna Hęś, Katarzyna Waszkowiak, Anna Jędrusek-Golińska
STRATY TIAMINY PODCZAS PRZECHOWYWANIA PASTERYZOWANYCH I STERYLIZOWANYCH MODELOWYCH UKŁADÓW MIELONEGO MIĘSA DROBIOWEGO Z DODATKIEM ŚWIEŻEGO I UTLENIONEGO TŁUSZCZU ORAZ PRZECIWUTLENIACZY
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 403-411 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.7
Dessislava B. Vlahova-Vangelova, Sholpan Abjanova, Stefan G. Dragoev
Influence of the Marinating Type on the Morphological and Sensory Properties of Horse Meat
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 413-424 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.8
V. Hazal Ozyurt, Semih Ötles
Properties of probiotics and encapsulated probiotics in food
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 425-432 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2014.4.9
Ebrahim Alfaig, Maria Angelovičova, Martin Kral, Ondrej Bučko
Effect of probiotics and thyme essential oil on the esssential amino acid content of the broiler chickens meat
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).