Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 14 (2) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015
Zeszyt 14 (2) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (2) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 97?1 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.11
Ravi Shankara Birur Eshwarappa, Y. L. Ramachandra, Sundara Rajan Subaramaihha, Sujan Ganapathy Pasura Subbaiah, Richard Surendranath Austin, Bhadrapura Lakkappa Dhananjaya
Antioxidant activities of leaf galls extracts of Terminalia chebula (Gaertn.) Retz. (Combretaceae)
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 107-116 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.12
Guowei Shu, Hui Yang, He Chen, Qiuhong Zhang, Yue Tian
Eff ect of incubation time, inoculum size, temperature, pasteurization time, goat milk powder and whey powder on ACE inhibitory activity in fermented milk by L. plantarum LP69
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 117-124 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.13
He Chen, Shiwei Chen, Hongli Chen, Yanyan Wu, Guowei Shu
Effects of sugar alcohol and proteins on the survival of Lactobacillus bulgaricus LB6 during freeze drying
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 125-132 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.14
Anna Starzyńska-Janiszewska, Bożena Stodolak, Agnieszka Wikiera
PROTEOLIZA W PRODUKTACH TYPU TEMPEH OTRZYMANYCH W WYNIKU FERMENTACJI NASION LĘDŹWIANU SIEWNEGO (LATHYRUS SATIVUS) SZCZEPAMI RHIZOPUS I ASPERGILLUS
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 133-143 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.15
Ganggang Cao, Zhengbing Guan, Feixian g Liu, Xiangru Liao, Yujie Cai
Arachidonic acid production by Mortierella alpina using raw crop materials
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 145-152 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.16
Katarzyna Marcinek, Zbigniew Krejpcio
STEVIA REBAUDIANA BERTONI - CHEMICAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL PROPERTIES
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 153-163 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.17
Bożena Waszkiewicz-Robak, Arkadiusz Szterk, Mateusz Rogalski, Michał Rambuszek, Monika Kruk, Ewelina Rokowska
WARTOŚĆ ODŻYWCZA SUROWEGO MIĘSA WIEPRZOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TŁUSZCZU STOSOWANEGO W PASZY TUCZNIKÓW
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 165-174 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.2.18
Mariola Friedrich, Grażyna Podlaszewska, Kamila Pokorska-Niewiada
OCENA WPŁYWU UZUPEŁNIAJĄCEGO I NADMIAROWEGO DODAWANIA DO DIETY WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA ICH METABOLIZM I DYSTRYBUCJĘ W ORGANIZMIE – BADANIA MODELOWE
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).