Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 14 (3) 2015

Lipiec - Wrzesień 2015
Zeszyt 14 (3) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 181-190 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.19
Joanna Stadnik, Paulina Kęska
MIĘSO I FERMENTOWANE PRODUKTY MIĘSNE JAKO ŹRÓDŁO BIOAKTYWNYCH PEPTYDÓW
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 191-198 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.20
Adam Kostecki, Agnieszka Bilska, Bożena Danyluk
CHARAKTERYSTYKA KIEŁBASY WIEPRZOWEJ WYPRODUKOWANEJ BEZ DODATKU MIESZANKI PEKLUJĄCEJ
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 199-205 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.21
Dorota Weiss, Anna Kaczmarek, Jerzy Stangierski
ZASTOSOWANIE MODELI WZROSTU BAKTERII W SMAROWALNYM SERZE TOPIONYM
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 207-213 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.22
He Chen, Yajuan Song, Nina Liu, Hongchang Wan, Guowei Shu, Na Liao
Effect of complexation conditions on microcapsulation of Lactobacillus acidophilus in xanthan-chitosan polyelectrolyte complex gels
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 215-225 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.23
Renata G. Fonseca, Francisco M. Barros, Miriam A. Apel, Gilsane L. von Poser, Jo?o L. Andriolli, Pedro C. Campos Filho, Dhierlate F. Sousa, Ivon P. Lobo, Aline O. Conceiç?o
Physicochemical and antimicrobial properties of copaiba oil: implications on product quality control
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 227-232 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.24
He Chen, Jinfeng Niu, Tao Qin, Qi Ma, Lei Wang, Guowei Shu
Optimization of the medium for Lactobacillus acidophilus by Plackett-Burman and steepest ascent experiment
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 233-246 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.25
A. Ahmed Fouad, F. M. Ali Rehab
Effect of germination time on proximate analysis, bioactive compounds and antioxidant activity of lentil (Lens culinaris Medik.) sprouts
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 247-255 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.26
Corinna Markowicz, Marcin T. Schmidt
ZRÓŻNICOWANIE ZDOLNOŚCI BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS NALEŻĄCYCH DO GRUPY CASEI DO PRZYLEGANIA DO ENTEROCYTÓW I ŚLUZU PRZEWODU POKARMOWEGO
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 257-267 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.37
Angelika Śmidowicz, Julita Reguła
MIĘDZYPŁCIOWE RÓŻNICE W SPOSOBIE ŻYWIENIA W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ATEROGENEZĄ W POLSCE
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 269-276 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.28
Andrey A. Skalny, Alexey A. Tinkov, Yulia S. Medvedeva, Irina B. Alchinova, Mikhail Y. Karganov, Anatoly V. Skalny, Alexandr A. Nikonorov
Effect of short-term zinc supplementation on zinc and selenium tissue distribution and serum antioxidant enzymes
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).