• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 15 (1) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Zeszyt 15 (1) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Zeszyt 15 (1) 2016 - Okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 5-15 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.1
Semih Ötles, Canan Kartal
Solid-Phase Extraction (SPE): Principles and Applications in Food Samples
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 17-28 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.2
Michał Świeca
Elicitation and treatment with precursors of phenolics synthesis improve low-molecular antioxidants and antioxidant capacity of buckwheat sprouts
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 29-36 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.3
Waldemar Gustaw, Justyna Kozioł, Wojciech Radzki, Katarzyna Skrzypczak, Monika Michalak-Majewska, Bartosz Sołowiej, Aneta Sławińska, Ewa Jabłońska-Ryś
The effect of addition of selected milk protein preparations on the growth of Lactobacillus acidophilus and physicochemical properties of fermented milk
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 37-45 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.4
Małgorzata Pawlos, Agata Znamirowska, Katarzyna Szajnar, Dorota Kalicka
The influence of the dose of calcium bisglycinate on physicochemical properties, sensory analysis and texture profile of kefirs during 21 days of cold storage
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 47-56 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.5
Natalia V. Iakovchenko, Tamara P. Arseneva
Tapioca maltodextrin in the production of soft unripened cheese
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 57-63 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.6
Barbara Pliszka, Grażyna Huszcza-Ciołkowska, Elwira Wierzbicka
Effects of solvents and extraction methods on the content and antiradical activity of polyphenols from fruits Actinidia arguta, Crataegus monogyna, Gaultheria procumbens and Schisandra chinensis
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 65-78 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.7
Pui Yee Toh, Fei Shan Leong, Sui Kiat Chang, Hock Eng Khoo, Hip Seng Yim
Optimization of extraction parameters on the antioxidant properties of banana waste
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 79-87 , topic: Food technology http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.8
Małgorzata Wroniak, Anna Florowska, Agnieszka Rękas
Effect of oil flushing with nitrogen on the quality and oxidative stability of coldpressed rapeseed and sunflower oils
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 89-97 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.9
Barbara Mickowska, Dorota Litwinek, Halina Gambuś
Oat raw materials and bakery products – amino acid composition and celiac immunoreactivity
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 99-105 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.10
Alexey A. Tinkov, Elizaveta V. Popova, Evgenia R. Gatiatulina, Anastasia A. Skalnaya, Elena N. Yakovenko, Irina B. Alchinova, Mikhail Y. Karganov, Anatoly V. Skalny, Alexandr A. Nikonorov
Decreased adipose tissue zinc content is associated with metabolic parameters in high fat fed Wistar rats
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 107-113 , topic: Human nutrition http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2016.1.11
Edyta Mądry, Izabela Chudzicka-Strugała, Katarzyna Grabańska-Martyńska, Klaudia Malikowska, Philip Grebowiec, Aleksandra Lisowska, Paweł Bogdański, Jarosław Walkowiak
Twelve weeks CLA supplementation decreases the hip circumference in overweight and obese women. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).