• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 5-20
Jerzy R. Warchalewski, Romualda Dolinska, Jan Zabielski,Ewa Klockiewicz-Kaminska
SKŁAD CHEMICZNY I AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNE ZIARNA OWSA NOWYCH RODÓW W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW GLEBOWO-KLIMATYCZNYCH W LATACH 1997-1999
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 21-29
Sylwia Krol, Agnieszka Nawirska
USUWANIE JONÓW METALI CIĘŻKICH NA WYTŁOKACH OWOCOWYCH W UKŁADACH DYNAMICZNYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 31-39
Piotr Gebczynski
ZMIANY ILOŚCIOWE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW CHEMICZNYCH W PROCESIE MROŻENIA I ZAMRAŻALNICZEGO SKŁADOWANIA GŁÓWNYCH I BOCZNYCH RÓŻ BROKUŁA
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 41-50
Barbara Maniak, Wieslaw Wojcik, Bohdan Dobrzanski Jr
ZASTOSOWANIE CHITOZANU W PRODUKCJI MAŁO PRZETWORZONYCH JABŁEK
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 53-61
Jozef Blazewicz, Katarzyna Jurek, Sebastian Horczak
WPŁYW HERBICYDÓW STOSOWANYCH W UPRAWIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO NA CECHY UŻYTKOWE ZIARNA
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 63-74
Jozef Blazewicz, Marek Liszewski
ZIARNO JĘCZMIENIA NAGIEGO ODMIANY ‘RASTIK’ JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI SŁODÓW TYPU PILZNEŃSKIEGO
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 75-82
Jozef Blazewicz, Elzbieta Rytel
WPŁYW PRODUKTÓW HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ POLISACHARYDÓW NIESKROBIOWYCH NA CECHY PIWA PSZENŻYTNIEGO
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 83-96
Teresa Fortuna, Magdalena Stachura, Agata Buda
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I OCENA SENSORYCZNA WAFLI TYPU „LIGHT”
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 97-107
Elzbieta Dluzewska, Beata Gazda, Krzysztof Leszczynski
WPŁYW WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW POLISACHARYDOWYCH NA JAKOŚĆ KONCENTRATÓW LODÓW OWOCOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 109-123
Stanislaw Blazejak, Wanda Duszkiewicz-Reinhard,Malgorzata Gniewosz, Tomasz Kaminski
BADANIE ZDOLNOŚCI WIĄZANIA MAGNEZU PRZEZ DROŻDŻE PASZOWE CANDIDA UTILIS ATCC 9950 W WARUNKACH HODOWLI WGŁĘBNEJ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 125-133
Piotr Janas, Waldemar Gustaw, Stanislaw Mleko, Jacek Pielecki
WPŁYW DETERGENTÓW NA PRODUKCJĘ KSANTANU PRZEZ XANTHOMONAS CAMPESTRIS NRRL B-1459 PODCZAS HODOWLI OKRESOWYCH I CIĄGŁYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 135-141
Valentin Doichev, Angel Angelov, Bogdan Szostak,Stefan Ribarsci, Valentin Katzarov
SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W TRIACYLOGLICERYDACH I MORFOLOGICZNA STRUKTURA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH TUCZNIKÓW ŻYWIONYCH PASZĄ Z DODATKIEM SIEMIENIA LNIANEGO
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 143-153
Zbigniew Pietrasik, Zbigniew Duda, Andrzej Jarmoluk
WPŁYW ZMIENNEGO POZIOMU WYBRANYCH PREPARATÓW BARWOTWÓRCZYCH NA WYRÓŻNIKI BARWY MODELOWYCH KIEŁBAS O OBNIŻONYM DODATKU AZOTYNU SODU
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 155-164
Wladyslaw Ciereszko, Agata Witczak
ZMIANY W ZAWARTOŚCIACH WYBRANYCH KONGENERÓW PCB W MIĘSIE KARPIA W WYNIKU OBRÓBKI CIEPLNEJ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 165-175
Tomasz Cebulak, Wladyslaw Pieczonka
ŻYWIENIE A CHOROBY METABOLICZNE W OPINII SPOŁECZNOŚCI PODKARPACKIEJ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 177-184
Marta Sajdakowska
ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI – CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA DECYZJE NABYWCZE KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).