• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 3-16

Ruhan Askin, Semih Ötles

CIECZE NADKRYTYCZNE

Abstract Praca zawiera informacje dotyczące cieczy nadkrytycznych i ogólny opis tych cieczy. Omówiono też ich właściwości fizykochemiczne wraz z historią badań nad nimi oraz podjęto próbę wytłumaczenia specyficznych właściwości, które mają wpływ na cechy nadkrytyczne cieczy. Przeprowadzono szczegółową dyskusję nad nadkrytycznym CO2 (SCCO2) i jego zastosowaniem jako rozpuszczalnika do ekstrakcji. W celu zrozumienia mechanizmu ekstrakcji z użyciem cieczy nadkrytycznej (SFE), przedefiniowano koncepcję modelową cieczy krytycznych oraz warunków różnych technik separacji.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/1_1_2005.pdf
słowa kluczowe: ciecze nadkrytyczne (SCFs), ekstrakcja w cieczy nadkrytycznej (SFE), modelowanie cieczy nadkrytycznych, właściwości nadkrytyczne, mechanizm cieczy nadkrytycznych

Zapis do cytowania:

MLA Askin, Ruhan, and Semih Ötles. "SUPERCRITICAL FLUIDS." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 3-16.
APA Askin R.,Ötles S. (2005). SUPERCRITICAL FLUIDS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 3-16
ISO 690 ASKIN, Ruhan, ÖTLES, Semih. SUPERCRITICAL FLUIDS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 3-16.