• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 17-25

Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba

ZAAWANSOWANE METODY STATYSTYCZNE JAKO NOWE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W ANALIZIE DANYCH W NAUCE O ūYWNOŚCI I ūYWIENIU

Abstract W pracy przedstawiono wyniki analizy literaturowych baz danych w aspekcie możliwości zastosowań zaawansowanych metod statystycznych w analizie danych w nauce o żywności i żywieniu. Ostatecznie do przeszukiwań wytypowano abstraktowe bazy danych CAB i FSTA. Zaobserwowano dynamiczny wzrost liczby prac wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe w badaniach poświęconych żywności i żywieniu. Zwraca uwagę duża liczba publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z zapewnieniem jakości zdrowotnej żywności oraz jej autentyczności.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/2_1_2005.pdf
słowa kluczowe: analiza składowych głównych, bazy CAB i FSTA, nauka o żywności, regresja metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów, regresja wielokrotna, sieci neuronowe, właściwości funkcjonalne

Zapis do cytowania:

MLA Darewicz, Małgorzata, and Jerzy Dziuba. "ADVANCED STATISTICAL METHODS AS A NEW TOOL FOR DATA ANALYSIS IN FOOD AND NUTRITION SCIENCE." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 17-25.
APA Darewicz M.,Dziuba J. (2005). ADVANCED STATISTICAL METHODS AS A NEW TOOL FOR DATA ANALYSIS IN FOOD AND NUTRITION SCIENCE. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 17-25
ISO 690 DAREWICZ, Małgorzata, DZIUBA, Jerzy. ADVANCED STATISTICAL METHODS AS A NEW TOOL FOR DATA ANALYSIS IN FOOD AND NUTRITION SCIENCE. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 17-25.