• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 53-62

Anna Czubaszek, Hanna Subda, Zofia Karolini-Skaradzińska

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA I WYPIEKOWA KILKU ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO

Abstract Przebadano ziarno i mąkę trzech odmian jarych i trzech ozimych jęczmienia z dwuletnich zbiorów. Stwierdzono, że warunki panujące w okresie wzrostu roślin wpływały na zawartość białka ogółem, własności farinograficzne ciasta i cechy chleba jęczmiennego. Wydajność mąki z ziarna ocenianych odmian była mała. Pod względem zawartości białka ogółem wyróżniały się odmiany jare (‘Refren’ i ‘Bryl’). Proces kleikowania zawiesiny mąki jęczmiennej zachodził w temperaturze 56,8-92,2°C. Kleiki odmian ozimych odznaczały się większą lepkością niż kleiki odmian jarych. W ocenie farinograficznej wykazano dużą i zróżnicowaną u odmian wodochłonność mąki. Ciasta miały krótki czas rozwoju i różniły się szybkością rozmiękczania. Uzyskane chleby jęczmienne charakteryzowały się dobrą jakością, a pod wpływem dodatku suchego glutenu pszennego zwiększała się ich objętość. Najlepsze właściwości miało pieczywo z dodatkiem glutenu, cukru, odtłuszczonego mleka w proszku i margaryny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/5_1_2005.pdf
słowa kluczowe: cechy amylograficzne i farinograficzne, mąka jęczmienna, pieczywo

Zapis do cytowania:

MLA Czubaszek, Anna, et al. "MILLING AND BAKING VALUE OF SEVERAL SPRING AND WINTER BARLEY CULTIVARS." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 53-62.
APA Czubaszek A.,Subda H.,Karolini-Skaradzińska Z. (2005). MILLING AND BAKING VALUE OF SEVERAL SPRING AND WINTER BARLEY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 53-62
ISO 690 CZUBASZEK, Anna, SUBDA, Hanna, KAROLINI-SKARADZIńSKA, Zofia. MILLING AND BAKING VALUE OF SEVERAL SPRING AND WINTER BARLEY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 53-62.