• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 63-71

Ewa Gondek, Piotr P. Lewicki

IZOTERMY SORPCJI PARY WODNEJ SUSZONYCH I KANDYZOWANYCH OWOCÓW

Abstract Wyznaczono izotermy sorpcji pary wodnej dostępnych na rynku suszonych i kandyzowanych owoców (rodzynki, mango ananas, papaja, morela). Uzyskane izotermy reprezentują III typ izoterm według klasyfikacji Brunauera i in. Do ich opisu zaproponowano równanie opracowane przez Pelega. Uzyskane izotermy w większości przypadków charakteryzowały się występowaniem nieciągłości w przedziale aktywności wody 0,4-0,6, co przypisano przemianom fazowym cukrów. Wykazano, że uwzględnienie przerwania izotermy w obliczeniach pozwala na lepsze dopasowanie analizowanego równania do uzyskanych wyników.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/6_1_2005.pdf
słowa kluczowe: izotermy sorpcji, suszone i kandyzowane owoce, równanie Pelega, krystalizacja cukrów

Zapis do cytowania:

MLA Gondek, Ewa, and Piotr P. Lewicki. "MOISTURE SORPTION ISOTHERMS OF DRIED AND CANDIED FRUITS." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 63-71.
APA Gondek E.,P. Lewicki P. (2005). MOISTURE SORPTION ISOTHERMS OF DRIED AND CANDIED FRUITS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 63-71
ISO 690 GONDEK, Ewa, LEWICKI, Piotr P.. MOISTURE SORPTION ISOTHERMS OF DRIED AND CANDIED FRUITS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 63-71.