• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 73-81

Tomasz Tarko, Tadeusz Tuszyński

OCENA METOD OZNACZANIA ALKOHOLOWYCH KREMÓW

Abstract Alkoholowe kremy emulsyjne charakteryzuje duża lepkość i gęstość, istotnie utrudniając oznaczanie zawartości alkoholu oraz innych parametrów fizycznych i chemicznych tych produktów. Metody analityczne stosowane do określania zawartości alkoholu etylowego są pracochłonne, odznaczają się zazwyczaj małą precyzją, wymagają oddestylowania próby, a ponadto uzyskane wyniki są przeważnie zaniżone. Na podstawie porównania różnych technik destylacji i metod oznaczania mocy można stwierdzić, że pomiary stężenia etanolu w kremach alkoholowych metodą piknometryczną oraz z użyciem gęstościomierza DMA – 58, po wcześniejszym oddestylowaniu prób (100 cm3 kremu + 200 cm3 wody), charakteryzują się stosunkowo dużą dokładnością i powtarzalnością wyników. Korzystne wydaje się również zastosowanie ekstrakcji SPME w fazie gazowej wraz z analizą chromatograficzną. Natomiast metoda oparta na pomiarze refraktometrycznym ekstraktów toluenowych i benzenowych emulsji jajowych odznacza się krótkim czasem wykonania, zadowalającą dokładnością oraz wyjątkowo niskimi kosztami.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/7_1_2005.pdf
słowa kluczowe: kremy emulsyjne, zawartość alkoholu, ocena metod

Zapis do cytowania:

MLA Tarko, Tomasz, and Tadeusz Tuszyński. "EVALUATION OF METHODS FOR DETERMINATION OF ALCOHOL CONTENT IN EMULSION CREAMS." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 73-81.
APA Tarko T.,Tuszyński T. (2005). EVALUATION OF METHODS FOR DETERMINATION OF ALCOHOL CONTENT IN EMULSION CREAMS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 73-81
ISO 690 TARKO, Tomasz, TUSZYńSKI, Tadeusz. EVALUATION OF METHODS FOR DETERMINATION OF ALCOHOL CONTENT IN EMULSION CREAMS. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 73-81.