• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 83-91

Bogdan Sieliwanowicz, Aurelia G. Hałasińska, Maria Trzcińska, Aleksander Jakubowski, Janusz Lipowski, Sylwia Skąpska

ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH, PARAMETRÓW BARWY I AKTYWNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ W CZASIE PRZECHOWYWANIA SOKÓW Z WYBRANYCH ODMIAN JABŁEK

Abstract Sok z mieszaniny jabłek zawierającej 80% odmiany ‘Szampion’ (wysoka zawartość związków fenolowych i wysoka aktywność antyoksydacyjna) i 20% odmiany ‘Lobo’ (wysoka aktywność oksydazy polifenolowej) charakteryzował się w czasie przechowywania wyższą stabilnością fizyczną i biochemiczną w porównaniu z sokami jednorodnymi, otrzymywanymi z tych samych odmian jabłek. Sugeruje się, że przyczyną tych różnic jest, indukowany aktywnością oksydazy polifenolowej na etapie otrzymywania soku mieszanego, spadek zawartości kwasu chlorogenowego i epikatechiny. W czasie rocznego przechowywania soku mieszanego, w przeciwieństwie do soków jednorodnych przechowywanych przez 5 miesięcy, jego aktywność przeciwutleniająca pozostawała na tym samym poziomie, natomiast zmniejszenie zawartości związków fenolowych charakterystycznych dla jabłek było zauważalnie mniejsze i dotyczyło głównie kwasu chlorogenowego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/8_1_2005.pdf
słowa kluczowe: sok jabłkowy, przechowywanie, związki fenolowe, parametry barwy, aktywność przeciwutleniająca

Zapis do cytowania:

MLA Sieliwanowicz, Bogdan, et al. "CHANGES OF PHENOL COMPOUNDS CONTENT, COLOR PARAMETERS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY DURING STORAGE OF JUICES FROM SELECTED APPLE VARIETIES." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 83-91.
APA Sieliwanowicz B.,G. Hałasińska A.,Trzcińska M.,Jakubowski A.,Lipowski J.,Skąpska S. (2005). CHANGES OF PHENOL COMPOUNDS CONTENT, COLOR PARAMETERS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY DURING STORAGE OF JUICES FROM SELECTED APPLE VARIETIES. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 83-91
ISO 690 SIELIWANOWICZ, Bogdan, et al. CHANGES OF PHENOL COMPOUNDS CONTENT, COLOR PARAMETERS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY DURING STORAGE OF JUICES FROM SELECTED APPLE VARIETIES. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 83-91.