• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 8 (1) 2009

Styczeń - Marzec 2009
Zeszyt 8 (1) 2009 - Okładka
Zeszyt 8 (1) 2009 - List do autorów
Zeszyt 8 (1) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009 str. 5-15 , topic: Food technology
Dorota Klensporf-Pawlik, Henryk H. Jeleń
Wpływ atmosfery azotu i naturalnych przeciwutleniaczy na oksydację muesli w czasie długiego przechowywania
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 17-22 , topic: Food technology
Maria Sapata, Ana Ramos, Armando Ferreira, Luis Andrada, Manuel Candeias
Zmiany jakości owocników boczniaka w opakowaniach
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 23-34 , topic: Food technology
Arasali Sulaiman Zarena, Kadimi Udaya Sankar
Ocena właściwości przeciwutleniających ekstraktów owoców mangostanu właściwego – smaczeliny (Garcinia mangostana L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 35-46 , topic: Food technology
Grażyna Bortnowska
Wpływ mieszanin emulgujących na stabilność i intensywność zapachu emulsji typu o/w
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 47-61 , topic: Food technology
Renata Zawirska-Wojtasiak, Marek Siwulski, Sylwia Mildner-Szkudlarz, Erwin Wąsowicz
Badanie aromatu różnych gatunków i odmian Pleurotus z zastosowaniem GC/MS, analizy sensorycznej i nosa elektronicznego
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 63-69 , topic: Human nutrition
Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Markiewicz, Piotr Pierzchalski
Wpływ kwercetyny, kwasu chlorogenowego i epigalokatechiny na proliferację komórek Caco-2
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 71-90 , topic: Human nutrition
Marta Dziuba, Bartłomiej Dziuba, Anna Iwaniak
Białka mleka jako prekursory peptydów bioaktywnych
 
Zeszyt 8 (1) 2009 str. 91-97 , topic: Human nutrition
Patrycja Kłos, Barbara Poniedziałek, Eleonora Lampart-Szczapa, Justyna Gralik, Krzysztof Wiktorowicz
Cytometryczna analiza potencjału białek łubinu do stymulowania wybuchu oddechowego w neutrofilach człowieka
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).