• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 8 (2) 2009

Kwiecień - Czerwiec 2009
Zeszyt 8 (2) 2009 - Okładka
Zeszyt 8 (2) 2009 - List do autorów
Zeszyt 8 (2) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 8 (2) 2009 str. 5-20 , topic: Food technology
Anita Spychaj, Paul Edward Mozdziak, Edward Pospiech
Metody PCR w identyfikacji gatunkowej żywności jako narzędzie do weryfikacji żywności regionalnej i tradycyjnej
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 21-32 , topic: Food technology
Małgorzata Ziarno
Usuwanie cholesterolu w warunkach in vitro przez izolaty Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 33-40 , topic: Food technology
Barbara Baraniak, Michał Świeca, Agnieszka Słowik
Zastosowanie flokulantów do wytrącania i frakcjonowania białek z Lens culinaris cv. Tina
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 41-51 , topic: Food technology
Iwona Gientka, Karolina Gut, Wanda Duszkiewicz-Reinhard
Rola kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) w modelowaniu wybranych właściwości drożdży piekarskich
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 53-60 , topic: Food technology
Maria Sapata, Ana Ramos, Armando Ferreira, Luis Andrada, Manuel Candeias
Utrzymanie jakości owocników Pleurotus ostreatus przez pakowanie w atmosferze modyfikowanej
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 61-74 , topic: Human nutrition
Danuta Kołożyn-Krajewska, Zbigniew Józef Dolatowski
Zastosowanie probiotyków w produkcji surowo dojrzewających wyrobów mięsnych
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 75-83 , topic: Human nutrition
Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Krystyna Szymandera-Buszka, Krzysztof Dziedzic
Zawartość wybranych składników biologicznie aktywnych w kaszy gryczanej
 
Zeszyt 8 (2) 2009 str. 85-92 , topic: Human nutrition
Zbigniew Krejpcio, Rafał W. Wójciak, Halina Staniek, Julia Wiśniewska
Wpływ suplementacji diety fruktanami i chromem(III) na strawność pozorną tłuszczu oraz wskaźniki lipidowe krwi u szczura
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).