Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 9 (3) 2010

Lipiec - Wrzesień 2010
Zeszyt 9 (3) 2010 - Okładka
Zeszyt 9 (3) 2010 - List do autorów
Zeszyt 9 (3) 2010 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 9 (3) 2010 str. 251-263 , topic: Food technology
Joanna Stadnik, Zbigniew J.Dolatowski
Aminy biogenne w mięsie i fermentowanych produktach mięsnych
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 265-275 , topic: Food technology
Małgorzata Majcher, Piotr Ławrowski, Henryk Jeleń
Porównanie oryginalnego Oscypka z jego podróbkami na podstawie profilu związków lotnych oraz oceny sensorycznej
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 277-293 , topic: Food technology
Grażyna Bortnowska
Wpływ dodatku hydrokoloidów na retencję oraz profil uwalniania się diacetylu i (-)-α-pinenu w modelowych dressingach o zredukowanej ilości tłuszczu
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 295-303 , topic: Food technology
Emilia Bernaś, Grażyna Jaworska
Porówananie zawartości aminokwasów w mrożonych owocnikach P. ostreatus i A. bisporus
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 305-318 , topic: Food technology
Dominik Szwajgier, Anna Dmowska
Nowe esterazy kwasu ferulowego produkowane przez bakterie z rodzaju Bifidobacterium z użyciem wybranych syntetycznych i naturalnych źródeł węgla
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 319-330 , topic: Food technology
Dorota Gumul, Jarosław Korus, Kamila Czechowska, Henryk Bartoń, Maria Fołta
Wpływ procesu ekstruzji na zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjną ziaren żyta (Secale cereale L.)
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 331-342 , topic: Food technology
Mahmoud El-Hofi, El-Sayed El-Tanboly, Azza Ismail
Wprowadzenie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) do produkcji sera twarogowego z zastosowaniem ultrafiltracji
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 343-350 , topic: Human nutrition
Edyta Mądry, Ewa Fidler, Jarosław Walkowiak
Nietolerancja laktozy – współczesny stan wiedzy
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 351-362 , topic: Human nutrition
Dorota Cais-Sokolińska, Krzysztof Borski
Spożycie wapnia zawartego w mleku i jego przetworach w diecie dzieci i młodzieży w Polsce na tle innych krajów Europy
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 363-372 , topic: Human nutrition
Joanna Sadowska
Analiza zmian wybranych wskaźników gospodarki wapniem i magnezem zachodzących pod wpływem składu diety oraz suplementacji witaminami z grupy B u szczura
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 373-382 , topic: Human nutrition
Kamila Sobaś, Lidia Wądołowska, Małgorzata Anna Słowińska, Magdalena Człapka-Matyasik, Ewa Niedźwiedzka
Analiza występowania żywieniowych i pozażywieniowych czynników ryzyka złamania kości w relacji do gęstości mineralnej tkanki kostnej kobiet
 
Zeszyt 9 (3) 2010 str. 383-391 , topic: Human nutrition
Juliusz Przysławski, Marta Stelmach, Bogna Grygiel-Górniak, Marcin Mardas, Jarosław Walkowiak
Stan odżywienia, zwyczaje żywieniowe a postrzeganie sylwetki przez młodzież męską
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).